Tudásbázis: Pénzügyi Szótár

zsákolás

A vásárlási hullám elnevezése az új keletű hazai tőzsdei zsargonban.

Zrt

->zártkörű társaság

ZMAX index

A fél évnél rövidebb hátralévő futamidejű magyar állampapírok indexe. Kiinduló értéke 1997. január 1-jén 100 pont. Kosarában a 14 napnál hosszabb, de 182 napnál kevesebb hátralevő futamidővel rendelkező államkötvények és diszkont kincstárjegyek, az aukción értékesített mennyiség arányában szerepelnek.

zéró kupon papír, diszkont papír, elemi kötvény

Olyan ->hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely nem fizet kamatot. Ehelyett kibocsátásakor ->névértéke alatt, diszkontált áron értékesítik, s lejáratakor a névértéknek megfelelő összeget fizetik vissza. A ~t eredetileg a kamatjövedelmet sújtó adó megkerülése céljából fejlesztették ki, ugyanis kamat helyett árfolyam-jövedelmet biztosít. Legismertebb hazai formája ma a ->diszkont kincstárjegy

zárt végű befektetési alap

Olyan ->befektetési alap, amelynek befektetési jegyei a kibocsátást követően az alapkezelőtől nem vásárolhatók meg, illetve nem válthatók vissza. Tőkéje így zárt, nem változik. A nyilvános ~ jegyeit megalakulása után egy hónappal be kell vezetni a tőzsdére. Egyaránt lehet ->ingatlanbefektetési alap vagy ->értékpapír-befektetési alap, zártkörű vagy nyilvános. ->Nettó eszközértékét az alapkezelő kéthetente köteles kiszámítani és közzétenni. …

zárt végű befektetési alap Read More »

Scroll to Top