állami betétgarancia

Az állam által vállalt kötelezettség ,hogy bankcsőd esetén a betéteseknek betéteik teljes összegét (teljes garancia), vagy annak meghatározott részeit ( részleges garancia) a bank helyett kifizeti. Magyarországon 1990 előtt minden takarékbetét állami betétgaranciát élvezett. Ez 1990-ben megszűnt. A bankbetéteket ehelyett az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) részlegesen garantálja. Miután a 2007-ben Amerikában kirobbant az ú.n subprime válság 2008 őszén az egész világra kiterjedt, elsősorban Németországban, Belgiumban, Franciaországban, és Nagy Britanniában merült fel annak a veszélye , hogy a betétesek megrohanják megingott bankokat, amivel elmélyítik a végkép kezelhetetlenné teszik a válságot. Ekkor az EU országainak egy része, köztük Magyarország is ( betétek az OBA által biztosított értékhatár fölötti részére) ismét bevezette. Az állami betétgarancia kizárólag a bankbetétekre vonatkozik, az egyéb befektetési konstrukciókra nem. Bankgarancia , Befektető-védelmi Alap.

Scroll to Top