bank

Olyan pénzügyi intézmény, amely a gazdaság résztvevőitől forrásokat gyűjt (betét és más formákban), és azt mások számára kihelyezi (hitelnyújtás és más konstrukciók formájában.) Emellett a fizetési forgalom ellátására számlákat vezet (folyószámla), valuta- és devizaműveleteket hajt végre, és egyéb pénzügyi szolgáltatásokat is nyújt. A ~ok az egyes országok eltérő szabályozása következtében sok egyéb pénzügyi szolgáltatásokat is nyújt. A ~ok az egye gok eltérő szabályozása következtében sok tekintetbe különböző tevékenységet folytatnak, és több típusuk alakult ki. Magyarországon a ~ olyan -> hitelintézet, amely teljes körben nyújthat a nyilvánosság számára pénzügyi szolgáltatásokat. Kizárólag ~ jogosult üzletszerűen betétgyűjtésre, egyéb pénzeszközöknek a -> saját tőkéjét meghaladó mértékű befogadására, és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására. Társasági formája minden esetben részvénytársaság, minimális alaptőkéje kétmilliárd forint. Működéséhez az Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye szükséges, amely felügyeletet gyakorol tevékenysége fölött. Alapításának, tulajdonlásának és gazdálkodásának szabályai szigorúbbak a többi részvénytársaságénál. Mindezt a hitelintézeti törvény (1996. évi CXII. törvény) szabja meg.

Scroll to Top