bankközi zsírórendszer

A bankok közötti átutalásforgalmat lebonyolító és elszámoló elektronikus rendszer. -> Giro Elszámolásforgalmi Zrt. -> VIBER -> TARGET

Scroll to Top