banktitok

Az ügyfélről a pénzintézet rendelkezésére álló minden olyan információ, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, gazdálkodására, tulajdonosi vagy üzleti kapcsolataira, számlájának egyenlegére, forgalmára, valamint a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. A ~kot a pénzintézet és alkalmazottai, valamint mindenki, akinek birtokába jut, köteles megőrizni. ~ csak akkor adható ki, ha az ügyfél arra felhatalmazást ad, a pénzintézet érdeke ezt a vele szembeni követelés eladásához vagy lejárt követelés érvényesítéséhez szükségessé teszi, illetve a hpt.-ben felsorolt hivatalos szervek eljárásához ehhez szükség van, és azt meghatározott módon és feltételek mellett kérik. Az ilyen módon kiadott adatok kizárólag arra a célra használhatók fel, amit az adatkérésben megjelöltek. A ~ megsértését pénzbüntetéssel, közérdekű munkavégzéssel vagy két évig terjedő szabadságvesztéssel, ha jogtalan előnyszerzés végett, illetve a pénzintézetnek vagy másnak hátrányt okozva követik el, háromévi szabadságvesztéssel fenyegeti a Btk. -> értékpapírtitok, -> üzleti titok

Scroll to Top