bennfentes kereskedelem

-> Bennfentes információ felhasználásával kötött ügylet. Mivel visszaélést azoknak a befektetőknek a tájékozatlanságával, akik az információnak még nincsenek a birtokában, a ~ tilos, és a Btk. három évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. ~nek minősül az is, ha valaki a bennfentes információ birtokában valaki mást bíz meg az ügylet végrehajtásával, vagy javasolja neki azt. -> bennfentes személy

Scroll to Top