céltársaság, special purpose vehicle, SPV

-> Értékpapírosítás és -> értékpapír-átcsomagolás végrehajtására létrehozott különleges társaság. Különféle hitelköveteléseket vesz át, és ezek finanszírozására az eredeti követeléseknél a piacon jobban forgatható értékpapírokat (-> eszközzel fedezett értékpapír, -> fedezett adósságkötelezvény -> jelzáloghitellel fedezett kötvény) bocsát ki. Ezek mögött azonban nem maga az eredeti követelés, hanem az általa biztosított pénzáramlás áll, amit az értékpapírosítás és átcsomagolás közben át is alakítanak, megváltoztatva a pénzáramlást, a lejárati és kockázati szerkezetet. A ~okat eredetileg bankok és jelzáloghitel-intézetek (-> originátorok) lényegében mérlegük javítására és -> kockázatátruházásra alapították, majd létrejöttek független ~k is. Kezdetben elsősorban -> jelzáloghitelen alapuló követeléseket vettek át, majd egyéb, kereskedelmi, fogyasztási hiteleken, végül hitelkártyán alapuló követeléseket is. Bár másutt is terjedőben voltak, az amerikai értékpapírpiacon jutottak nagy szerephez. Tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a 2007-ben kitört ú.n. subprime-válság kialakulásához. -> strukturált befektetési társaság, -> conduit

Scroll to Top