conduit

hitelkövetelések és befektetések közvetítésére alapított sajátos pénzügyi társaság az amerikai értékpapírpiacon. Különféle követeléseket vesz át, és ezek finanszírozására piacképes értékpapírokat bocsát ki. Ezek mögött azonban nem maga az eredeti követelés, hanem az általa biztosított pénzáramlás áll. amit az értékpapírosítás és átcsomagolás közben át is alakítanak, megváltoztatva a pénzáramlást, a lejárati és kockázati szerkezetet. Befektetéseik többnyire hosszú lejáratú értékpapírokból állnak, amelyeket rövid- és középlejáratúakkal finanszíroznak A ~okat eredetileg bankok és jelzáloghitel-intézetek (-> originátorok) lényegében mérlegük javítására és -> kockázatátruházásra alapították. Kezdetben elsősorban -> jelzáloghitelen alapuló követeléseket vettek át, majd egyéb, kereskedelmi, fogyasztási hiteleken, végül hitelkártyán alapuló követeléseket is. Bár másutt is terjedőben voltak, az amerikai értékpapírpiacon jutottak nagy szerephez. Tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a 2007-ben kitört ú.n. subprime-válság kialakulásához. -> céltársaság -> keletkeztető és szétosztó model, -> strukturált befektetési társaság

Scroll to Top