csődbűntett

Fizetésképtelen társaság vagyonának csőd- vagy felszámolási eljárás alól való kivonása. Az követi el, aki a tartozása fedezetéül szolgáló vagyont elrejti, eltitkolja, megrongálja, megsemmisíti vagy használhatatlanná teszi, színlelt ügyletet köt vagy kétes követelést ismer el, az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon veszteséges üzletbe kezd vagy azt folytatja, vagyonát ténylegesen vagy színleg csökkenti, és ezzel hitelezői követelésének kielégítését részben vagy egészben meghiusítja. ~et követ el az is, aki fizetésképtelenséget vagy annak látszatát hasonló módon idézi elő (csalárd csőd). A Btk. öt, amennyiben a gazdasági életben súlyos következménnyel jár kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti. Emellett aki a felszámolás elrendelését követően a beszámolási, leltárkészítési vagy egyéb tájékoztatási kötelezettségét megszegi, és ezzel az eljárást részben vagy egészben meghiúsítja, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. -> hitelező jogtalan előnyben részesítése, -> tartozás fedezetének az elvonása

Scroll to Top