csődeljárás

Gazdálkodó szervezet fizetésképtelensége esetén végrehajtandó eljárás. Célja, hogy az adós a hitelezőivel való megállapodás (csődegyezség) révén fizetési haladékhoz jusson. A ~t vállalkozás kérheti önmaga ellen, a cégbíróság rendeli el, és közzé kell tenni. A ~ megindítását követően az adós és hitelezői – akiket közvetlenül, illetve hirdetmény útján hívnak meg – tárgyalást kezdenek fizetési haladék nyújtásáról és annak feltételeiről. A fizetési haladék megadásáról a cégbíróság hoz határozatot, és egyben a cég tevékenységének felügyeletére vagyonfelügyelőt nevez ki. Ezt követően a cég elkészíti rekonstrukciós programját, amely tartalmazza a követelések végső kielégítésének módját és ütemét. Az ennek alapján született csődegyezséget a hitelezőknek és a vagyonfelügyelőnek egyaránt jóvá kell hagynia. -> adósságátütemezés, -> felszámolás, -> hitelezői választmány

Scroll to Top