delta

Az -> opció értékének és a mögöttes termék azonnali árfolyamának a viszonya. Matematikai mutató, amely azt fejezi ki, hogy hány egységgel változik az opció értéke, ha egy egységgel változik az azonnali árfolyam.

Scroll to Top