deviza

Külföldi pénzre szóló követelés, számlakövetelés, számlapénz. Lényegében a készpénzen és a csekken ( -> valuta) kívül a pénz valamennyi megjelenési formája. Az átutalási forgalomban pénzként használatos. Tágabb értelemben ide tartoznak a kötvényen és az egyéb értékpapírokon alapuló követelések is. Nem számítanak azonban ~nak a kereskedelmi szállításon alapuló követelések mindaddig, amíg vagy egy bankszámlán meg nem jelennek, vagy értékpapírformát (például váltó) nem öltenek. A bankok a ~kat valamivel alacsonyabb árfolyamon adják és magasabb árfolyamon vásárolják a valutáknál, mivel ilyenkor csak számlákon történik változtatás. Így az ilyen ügyletet nem terheli a pénztári művelet, valamint a pénz szállításának és őrzésének a költsége.

Scroll to Top