diákhitel

Különleges hitelfajta felsőoktatási hallgatók számára. Célja elsősorban a tanulmányi költségek fedezése, de bármi más, a diákélettel kapcsolatos kiadásokra is fordítható. Államilag támogatott és költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató egyaránt felveheti, akár nappali, akár esti, akár levelező tagozaton vagy távoktatásos formában tanul. Maximum 10 tanulmányi félévre, szemeszterenként 5 hónapra vehető föl, maximum havi 40 ezer, költségtérítéses képzésben résztvevők 50 ezer forintos összegben. Kamata kedvezményes, változó, mértékét kormányrendeletben rögzített szabályok szerint alakítják. Törlesztése a hallgatói jogviszony megszűnése után, illetve legkésőbb 40. életévének betöltését követő negyedik hónap első napjától indul.

Scroll to Top