engedményezés

Meghatározott követelésnek harmadik személyre való átruházása.

Scroll to Top