értékpapír-átcsomagolás, csomagolás, átcsomagolás

Különféle értékpapírcsomagok fedezetével a piac aktuális igényének jobban megfelelő, ott jobban forgatható értékpapírok kibocsátása. Az ~ során az eredeti értékpapírok pénzáramlását és lejárati, valamint sokszor kockázati szerkezetét is átalakítják (-> minősítés). Gyakran az így kibocsátott másodlagos értékpapírokból újabb csomagokat képeznek, majd azok fedezetével újabb papírokat bocsátanak ki, megint csak átalakítva a pénzáramlást, a lejárati és kockázati szerkezetet, az utóbbit végképp áttekinthetetlenné téve (akár többször is). Bár másutt is terjedőben van, a folyamat az amerikai értékpapírpiacon haladt leginkább előre. Az ~ jelentősen hozzájárult a 2007-ben kitört ú.n. subprimeválság kialakulásához -> eszközzel fedezett értékpapír, -> befektetésekkel fedezett kereskedelmi kötvény, -> fedezett adósságkötelezvény, -> jelzáloghitellel fedezett kötvény, -> céltársaság, -> kötvénnyel fedezett kötelezvény, -> strukturált befektetési társaság

Scroll to Top