értékpapír

Jövőbeli pénzkövetelést kifejező, jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkező kinyomtatott okmány, vagy erre felhatalmazott szervezetnél vezetett elektronikus értékpapírszámlán nyilvántartott, jogszabályban meghatározott feltételek szerint létrejött jövőbeni pénzkövetelés. Tulajdonosa minden esetben az, akinek a birtokában is van. Hagyományos jogi definíciója szerint az ~ hitelviszonyt, tagsági jogot vagy dologi jogot megtestesítő, jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkező okmány. Ez azonban a pénzügytan elmúlt évtizedekben bekövetkezett gyors fejlődése következtében mára elavulttá vált. Részben a -> dematerializáció és az -> immobilizáció következtében, mivel a befektetők ma már fizikai értelemben nem birtokolják közvetlenül az ~okat, mégis élhetnek a hagyományos értelemben vett ~okhoz fűződő összes joggal. Részben pedig azért, mert a korszerű pénzügytan felfogása szerint az ~ok lényege a jövőbeli fizetésre vonatkozó (különböző mértékű bizonytalanságokat is hordozó) ígéret. Ez jelenti a közös nevezőjét a -> kötvényektől a -> részvényeken keresztül (amelynek lényege ebben az értelemben a jövőbeli osztalékokra vonatkozó követelés) a -> származtatott termékekig az ~ok (securities) számtalan formájának.

Scroll to Top