értékpapírkód, ISIN-kód

Az értékpapírok azonosítására szolgáló tizenkét tagú nemzetközi kód. Minden értékpapírt el kell látni vele. Első két latin betűs eleme a kibocsátási országot jelzi, a harmadiktól a tizenegyedikig tartó számsorozat az értékpapír lényeges azonosító adatait tartalmazza, a tizenkettedik pedig ellenőrző szám. Magyarországon az ~okat a -> Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. adja ki.

Scroll to Top