értékpapírosítás

hitelkövetelések pénzáramlásának értékpapír formájában való továbbértékesítése. Az ~ során a hitelt nyújtó bank vagy jelzághitel-intézet (-> originátor) követeléseinek egy részét egy erre a célra létrehozott társaságba (-> céltársaság) helyezi ki (jogilag engedményezi), amely azok fedezetével értékpapírokat bocsát ki (-> eszközzel fedezett értékpapír), amit a befektetők számára továbbértékesít. Ezek mögött azonban nem maga az eredeti követelés, hanem az általa biztosított pénzáramlás áll. Az így kibocsátott értékpapírokat aztán gyakran még – adott esetben többször is – átcsomagolják (-> értékpapír-átcsomagolás). A hitelt eredetileg folyósító intézmény így a hitel kockázatát áthárítja és szétosztja a befektetők között. A ~ emellett enyhíti a tőketerhelést, likviditást biztosít a jelzáloghitelezőknek. Bár másutt is terjedőben van, a folyamat az amerikai értékpapírpiacon haladt leginkább előre. Kezdetben elsősorban -> jelzáloghitelen alapuló követeléseket értékpapírosítottak, majd egyéb, kereskedelmi, fogyasztási hiteleket, végül hitelkártyán alapuló követeléseket is. Az ~ jelentősen hozzájárult a 2007-ben kitört ú.n. subprime-válság kialakulásához -> keletkeztető és szétosztó modell, -> strukturált befektetési társaság

Scroll to Top