értékpapírtitok

Az ügyfélről a befektetési szolgáltató, az elszámolóház, a tőzsde rendelkezésére álló minden olyan információ, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, gazdálkodására, tulajdonosi vagy üzleti kapcsolataira, számlájának egyenlegére, forgalmára, valamint a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. A ~kot a vezetők és alkalmazottak, valamint mindenki, akinek birtokába jut, köteles megőrizni. ~ csak akkor adható ki, ha az ügyfél arra felhatalmazást ad, ha a befektetési szolgáltató érdeke ezt a vele szembeni követelés eladásához vagy lejárt követelés érvényesítéséhez szükségessé teszi, illetve ha a bszt.-ben felsorolt hivatalos szervek eljárásához ehhez szükség van, és azt meghatározott módon és feltételek mellett kérik. Az ilyen módon kiadott adatok kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyet az adatkérésben megjelöltek. -> banktitok, -> üzleti titok

Scroll to Top