Európai Központi Bank, European Central Bank, ECB

A -> Gazdasági és Monetáris Unió központi bankja. Feladata a közös monetáris politika kidolgozása és végrehajtása az EMU-tagországok jegybankjaival együttműködve. 1999-ben jött létre, székhelye Frankfurt am Mainban van. Legfőbb döntéshozó testülete a Kormányzótanács, amely a jegybankok elnökeiből és igazgatósági tagjaiból áll, és az Általános Tanács, amelynek a Európai Unió jegybankelnökei (az EMU-hoz nem csatlakozott országok jegybankelnökei is), valamint az ~ elnöke és alelnöke a tagja. Igazgatóságát az Európai Tanács nevezi ki.
Az Európai Központi Bank elnökei:
1999-2003 Wim Duisenberg
2003- Jean-Claude Trichet

Scroll to Top