Fed, Federal Reserve System, Szövetségi Tartalékalap, Szövetségi Bankrendszer

Az USA jegybankjának szerepét betöltő intézményrendszer. 1913-ban hozták létre. Felépítése – a szövetségi rendszer következtében – eltér a többi ország jegybankjától. Tagjai 12 szövetségi bank, amelyek felelősek az USA egy-egy körzetének pénzügyi tevékenységéért, miközben a kereskedelmi bankok az egyes államok jogi felügyelete alatt állnak. A ~ részben közvetlenül, részben a tagbankokon keresztül az összes jegybanki funkciót (pénzkibocsátás, a banki tartalékképzés előírása, a kamatszint meghatározása, nyílt piaci műveletek stb.) ellátja, meghatározza az USA monetáris politikáját, ezzel a világgazdaságra is jelentős hatást gyakorol. Kormányzati intézmény, elnökét az USA elnöke nevezi ki, de nagyfokú függetlenséget élvez.

Scroll to Top