fedezet

1. Hitel visszafizetésének biztosítását szolgáló érték, amiből nem fizetés esetén a hitelező kielégítheti követelését. Lehet például zálogba adott tárgy (-> záloghitel), értékpapír (-> lombardhitel), ingatlanra bejegyzett jelzálogjog (-> jelzáloghitel), devizaszámlán elhelyezett összeg, lekötött bankbetét, jövőbeli jövedelem stb. 2. Jelzáloglevelek mögött álló biztosítékrendszer, amiről a jelzáloghitel-intézetnek gondoskodnia kell. Értékének el kell érnie a forgalomban lévő jelzáloglevelek még nem törlesztett névértéke és kamatai értékét. Elemei a rendes ~: a nyújtott jelzáloghitelek és kamataik összege, valamint a pót ~: az MNB-nél elhelyezett zárolt számlán tartott pénz, állampapír vagy állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtott hitel lehet. A ~en belül a jelzálog-hitelintézet működésének első évében a rendes ~ arányának el kell érnie a 60, a második évben a 70, a harmadik évben pedig a 80 százalékot. -> jövedelem alapú hitel -> fedezetalapú hitel

Scroll to Top