felszámolás

Gazdálkodó szervezet végleges fizetésképtelenné válása esetén végrehajtandó eljárás. Célja, hogy vagyonát értékesítve a hitelezők hozzájussanak követelésükhöz vagy legalább annak egy részéhez. ~ az adós, a hitelező vagy a végelszámoló kérésére indítható, valamint akkor, ha a céget a cégbíróság megszűntnek nyilvánította. A ~i eljárás megindítását a cégbíróság végzéssel rendeli el, miután megállapította, hogy a cég elismert tartozását 60 nappal esedékessége után nem fizette ki, vele a szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy a fizetési kötelezettségeit a csődeljárásban kötött egyezség ellenére sem teljesítette. A ~ a cégbíróság által kijelölt felszámoló irányításával megy végbe, aki számba veszi a bejelentett követeléseket, és azokat a társaság vagyonának értékesítése révén a törvény által meghatározott következő sorrendben kielégíti: 1. Felszámolási költségek, amelyek tartalmazzák az adóst terhelő munkabért és járulékait, a munkavállalóknak kifizetendő végkielégítést, valamint az ezek után fizetendő közterheket is. 2. Zálogjoggal vagy óvadékkal biztosított követelések. 3. Különféle tartásdíjak, járadékok, keresetkiegészítések. 4. Magánszemélyek követelései – kivéve a kötvényen alapulókat. 5. Társadalombiztosítási tartozások és adók, köztartozások 6. Egyéb követelések. 7. Kamattartozások, késedelmi pótlékok, bírságok. -> csőd, -> felszámolási hányad

Scroll to Top