felszámolási hányad

A társaság megszűnésekor a felosztható vagyonnak egy részvényre jutó része. -> Felszámolás vagy -> végelszámolás esetén – a törvény által meghatározott sorrendben – elsőként a társaság különféle tartozásait egyenlítik ki. Az ezt követően megmaradt vagyont osztják fel a részvényesek között tulajdonosi részesedésük arányában. A ~ ennek megfelelően lehet kisebb vagy nagyobb összeg mint a részvény névértéke, és független attól is, hogy a részvényes milyen áron szerezte be a papírt. Felszámolás esetén az is előfordulhat, hogy a részvényeseknek nem jut semmi. -> csőd

Scroll to Top