FHLB, Federal Home Loan Bank, Szövetségi Ingatlanhitel Bank

Az amerikai jelzálogpiacon működő sajátos állami (szövetségi) pénzügyi intézmény. Feladata a különféle jelzáloghiteleket nyújtó helyi bankok és egyéb pénzügyi intézmények állami forrásokból való refinanszírozása, likviditásuk biztosítása. Részt vesz a hiteladósok kiválasztásában és ellenőrzésében is. A kilencvenes évek elejétől kezdve a ~k szerepet vállaltak a -> subprime hitelek refinanszírozásában és az -> értékpapírosításban, így jelentős a felelősségük a 2007-ben kirobbant ú.n. subprime-válságban.

Scroll to Top