GSE, government sponsored enterprise, államilag támogatott intézmény

Az amerikai jelzálogpiacon működő sajátos pénzügyi intézmény. Az elsőt (Fannie Mae) 1938-ban a roosevelti New Deal idején állami intézményként hozták létre, hogy alacsony kamatozású -> jelzáloghitelekkel segítse a lakosság lakáshoz jutását. A ~ nem maga nyújtja a hiteleket, hanem a kincstártól kapott olcsó forrásokat továbbítja a helyi bankok és jelzáloghitel-intézmények számára, illetve garanciákat nyújt. Emellett maga is állami garanciát élvez, így elsőrendű adósként léphet fel kölcsönvevőként a nemzetközi pénzpiacokon. 1968-ban privatizálták, majd újabb ~ket is létrehoztak. Ezek egy része magántulajdonba került, más részük szövetségi tulajdonban maradt. Privilégiumaikat azonban ezt követően is megőrizték. Ezek közé tartozott az is, hogy noha részvényeiket a tőzsdére is bevezették, nem tartoztak a -> SEC felügyelete alá. A ~k különleges helyzetüknél fogva az amerikai jelzálogpiac kulcsszereplőivé váltak. A kilencvenes évek elejétől kezdve egyre nagyobb szerepet vállaltak a -> subprime hitelek refinanszírozásában és az -> értékpapírosításban, így jelentős a felelősségük a 2007-ben kirobbant ú.n. subprime-válságban.

Scroll to Top