gyűjtőelvű tárolás

Értékpapírok olyan tömeges tárolási módja, amelynek során a befektetők azonos sorozatú papírjait sorszám szerint nem, csupán darabszám szerint tartják nyilván. Így azt nem lehet tudni, hogy kinek melyik papír van a tulajdonában, csak az állapítható meg, hogy melyikből hány darab. Értékesítéskor vagy transzfermegbízás érkezésekor – amennyiben nincs szükség az értéktárból való elszállításra – csak a darabszámot írják át egyik értékpapírszámláról a másikra. Amennyiben az értéktárból kiszállításra kerül sor, a tulajdonos megkapja a megfelelő számú értékpapírt, ezeknek sorszáma azonban nem feltétlenül azonos azzal, amit elhelyezett, és nincs is mód arra, hogy az általa megadott sorszámúakat szállítsa el. Amennyiben a tulajdonosok és a papírok azonosítására – osztalékfizetés, közgyűlési szavazás, felülbélyegzés vagy egyéb okból – szükség van -> tulajdonosi megfeleltetést végeznek. Ennek során rendelnek minden tulajdonoshoz megfelelő számú papírt sorszám szerint is azonosítva. A nagy letéti bankok, értéktárak – köztük a Keler Zrt. – az értékpapírokat a ~elve szerint tárolja.

Scroll to Top