immateriális javak

Olyan, nem anyagi jellegű, de pénzben kifejezhető értékek, amelyek a vállalkozás tevékenységét szolgálják, értékét növelik. Ilyen a például a -> goodwill, a licenszek, a kiadói és egyéb jogok stb. A vállalkozás -> mérlegében a befektetett eszközök között kell feltüntetni.

Scroll to Top