kamat

Hagyományos felfogás szerint a pénz ára, az a díj, amit használója – a hitelfelvevő – fizet a tulajdonosának – a hitelnyújtónak. A korszerű – a pénzáramlást figyelmének középpontjába állító – pénzügyi szemlélet szerint a pénz időértéke. A legkülönbözőbb formában szokás meghatározni, a kölcsön (betét) céljától és az alkalmazott pénzügyi konstrukciótól függően. Mértéke függ az inflációtól, a pénzpiaci helyzettől, a pénz iránti kereslettől, illetve a pénzkínálattól, valamint a kölcsönnyújtás időtartamától és a piaci szereplők várakozásaitól. Befolyásolja ezen felül a hitelfelvevő helyzete, fizetőképessége és megbízhatósága is, valamint az, hogy a hitelnyújtó számára mekkora kockázatot jelent, vagyis hogy milyen valószínűséggel kapja vissza a pénzét. -> kamatláb, -> kamatos kamat, -> jövőérték

Scroll to Top