kapcsolódó hitel

Hitelintézet által saját -> befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosának vagy olyan vállalkozásnak nyújtott hitel, amelyben a hitelintézet vagy tulajdonosa, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagja, ügyvezetője vagy ezek közeli hozzátartozója befolyásoló részesedéssel rendelkezik. A ~ek összege nem haladhatja meg a hitelintézet szavatoló tőkéjének 15 százalékát. Ez alól kivételt jelent a bankcsoporthoz tartozó vállalkozás, az olyan vállalkozás, amelyben a hitelintézetnek ellenőrző részesedése van, valamint az állampapír-vásárlás, ha az állam rendelkezik a hitelintézetben befolyásoló részesedéssel. A 15 százalékos korlát akkor is túlléphető, ha a túllépés összegével csökkentett szavatoló tőke is elegendő ahhoz, hogy eleget tegyen a vele kapcsolatos előírásoknak, s a -> tőkemegfelelési mutató így sem csökken az előírt 8 százalék alá. -> belső hitel

Scroll to Top