kárpótlási jegy

Az 1990-es évek első felében kibocsátott sajátos értékpapír. Célja kárpótlás nyújtása azoknak, akiket kár ért az 1945 utáni államosítások során, valamint azoknak, akik 1945 előtt üldöztetést szenvedtek, vagy 1945 után törvénytelen eljárásnak, például deportálásnak, bebörtönzésnek voltak kitéve. A ~ nem hitelviszonyt testesít meg, de az állammal szembeni követelést fejez ki. Fedezetét a privatizációra váró állami vagyon adja. 1995. január 1-jéig kamatozott a jegybanki alapkamat 75 százalékával. A kamatot havonta tőkésítették. Végső (kamatos) névértéke 172 százalék lett. Az állami vagyon értékesítése során ezen az értéken vették figyelembe. ~ ellenében lehetett – árveréseken – termőföldhöz jutni, privatizáció során elfogadták a vételár meghatározott részének erejéig, életjáradékra is átváltható volt, s részvényeket is lehetett vásárolni értük. A ~et bevezették a Budapesti Értéktőzsdére. Itt jelentős forgalmat bonyolítottak vele, azonban – mivel kibocsátásának ütemét a privatizáció nem volt képes követni – árfolyama kezdetben a mélybe hullott, s csak nagyobb privatizációs akciók idején emelkedett meg némileg időnként (olykor kissé meghaladva a kibocsátáskori 100 százalékos értéket).

Scroll to Top