kibocsátási tájékoztató

Értékpapír -> nyilvános forgalomba hozatala előtt kötelezően közzétett, a befektetői megítélést elősegítő dokumentum. Tartalmaznia kell a kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetével kapcsolatos minden tényt és adatot, amely a befektetés megítéléséhez szükséges, ezen belül hangsúlyosan fel kell hívnia a figyelmet az esetleges kockázatokra. A ~ban foglaltakat a kibocsátó -> könyvvizsgálójának kell hitelesítenie, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóvá kell hagynia. Utóbbi nélkülözhető, ha egy EU-s tagállam felügyelete már jóváhagyta. A -> jegyzés megkezdése előtt egy országos napilapban, vagy a kibocsátó, vagy a PSZAF, vagy tőzsdei bevezetés esetén a tőzsde honlapján közzé kell tenni, és valamennyi jegyzési helyen ingyenesen a befektetők rendelkezésére kell bocsátani. A ~ban közölt adatok valódiságáért a kibocsátó és a -> forgalmazó teljes körűen felel. A befektetési jegyek ~jára vonatkozó külön szabály, hogy nem tartalmazhat jövőbeli ígéretet, valamint más befektetési alappal való összehasonlítást. -> nyilvános ajánlattétel, -> tájékoztató

Scroll to Top