kockázatátruházás, credit risk transfer, CRT

nyújtott hitel vagy befektetés kockázatának, vagy a kockázat egy részének harmadik félre való terhelése. Legáltalánosabban elterjedt eszköze a biztosítás. A hitelpiacon hagyományos formái a -> kezes vagy -> bankgarancia kikötése. Az elmúlt évtizedek pénzügyi innovációja eredményeként több a kockázatokat átruházó- és szétterítő termék jött létre a pénz- és tőkepiacokon, elsősorban az -> értékpapírosítás és az -> értékpapír-átcsomagolás révén. -> keletkeztető és szétosztó modell, -> céltársaság, -> strukturált befektetési társaság.

Scroll to Top