konvergencia

Összetartás, két vagy több érték egymás irányába való közelítése. Gazdaságpolitikai értelemben az EU-n belül a fejletlenebb országok, illetve fejletlenebb térségek felzárkózása a fejlettebbekhez. Az EU egyik legfontosabb célkitűzése. -> monetáris konvergencia -> reálkonvergencia -> maastrichti feltételek

Scroll to Top