kötvény

Bemutatóra vagy névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Kibocsátója arra kötelezi magát, hogy a megjelölt pénzösszeget, annak kamatát, egyéb járulékait, valamint az esetleg vállalt további szolgáltatásokat a megjelölt időben és módon megfizeti. Érvényességéhez tartalmaznia kell a jogszabályban meghatározott kellékeket. ~t bocsáthat ki gazdálkodó szervezet, az állam (-> államkötvény) és az önkormányzatok. Forgalomba hozatala lehet zárt körű (-> zárt körű forgalomba hozatal) vagy nyilvános (-> nyilvános forgalomba hozatal). Futamideje pár naptól akár pár évtizedig is terjedhet. Elvileg lehet bemutatóra vagy névre szóló, de ma Magyarországon az előbbiek kibocsátása tilos. A bemutatóra szóló forgatása egyszerű átadással, a névre szólóé -> forgatmánnyal történik. Forgatását azonban a kibocsátó korlátozhatja vagy megtilthatja, ebben az esetben ezt a ~en fel kell tüntetni. A ~ kondícióinak megállapításában a kibocsátónak igen nagy szabadsága van, korlátot csupán a piac értékítélete – a ~ eladhatósága – szab számára, így számtalan formája alakult ki. Kamata lehet fix vagy változó lehet sávos, a sáv függhet az eltelt időtől, az összegtől. Köthető valamelyik irányadó kamathoz, árfolyam- vagy hozamindexhez, más értékpapír, bankbetét, hitelkonstrukció kamatozásához, az inflációhoz stb. A ~ kamatát, illetve a kamatát alakító tényezőket kibocsátáskor meg kell jelölni. A kibocsátó kötelezettséget vállalhat arra is, hogy a kamat mellett vagy helyett egyéb szolgáltatást nyújt a ~ tulajdonosának (ennek legjellemzőbb példája volt az 1980-as évek végén a telefon~). Lehetőség van arra is, hogy kamat helyett vagy mellett osztalékot fizessen (-> osztalékkötvény), vagy valamilyen jogot biztosítson (-> elővásárlási jogot biztosító kötvény, -> átváltoztatható kötvény). A ~ kibocsátója lejárat előtt nem köteles azt visszavásárolni, de forgalmazója, illetve ha a kibocsátó pénzintézet vagy befektetési szolgáltató, a futamidő alatt árat jegyezhet rá, és erre előzetesen kötelezettséget is vállalhat. A ~ek értékesíthetők a tőzsdén kívüli piacon, a nyilvános kibocsátásúak meghatározott feltételek mellett bevezethetők a tőzsdére. A ~ mögött – amennyiben az állam, egy bank vagy egyéb szervezet nem vállal garanciát rá – csupán a kibocsátó fizetőképessége, illetve vagyona áll. Fizetésképtelenség esetén a ~tulajdonosok a -> felszámolási eljárás szabályai szerint juthatnak a pénzükhöz. Ennek során a ~ követelés az „egyéb követelések” közé tartozik. A ~en alapuló pénzkövetelés nem évül el. -> indexált kötvény, -> konszolidációs kötvény, -> zéró kupon papír, -> visszahívható kötvény, -> nyereménykötvény

Scroll to Top