közgyűlés

Részvénytársaságok legfőbb irányító szerve, amely a tulajdonosokból áll, akik tulajdoni arányuknak megfelelően szavazhatnak. A részvényes jogait képviselője útján is gyakorolhatja. A ~ kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása, módosítása, az alaptőke felemelése vagy leszállítása, az egyes részvényfajtához fűződő jogok megváltoztatása, más társasággal való egyesülés, beolvadás, szétválás, megszűnés, átalakulás elhatározása, az igazgatóság, a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a mérleg elfogadása és az éves nyereség felosztása. Csak a ~ dönthet átváltoztatható vagy elővásárlási jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, a részvények típusának átalakításáról, részvénycseréről és felülbélyegzésről, valamint a korábban kibocsátott kinyomtatott részvények dematerializált értékpapírrá való átalakításáról. Emellett az alapszabály bármilyen egyéb kérdést a ~ hatáskörébe utalhat. A ~t évente legalább egyszer össze kell hívni, ez az igazgatóság feladata. Kezdő napját és napirendjét legalább harminc nappal korábban közzé kell tenni. A ~t emellett össze kell hívni, ha az alaptőke tíz százalékát képviselő részvényesek kérik.

Scroll to Top