leszámítolás

Váltónak, tágabb értelemben más kamatozó értékpapírnak a megvásárlása egy bank által lejárat előtt. A lejáratig hátralevő kamatot időarányosan levonják. ->leszámítolási kamatláb, ->viszontleszámítolás

Scroll to Top