leszámítolási kamatláb, diszkontláb

Az az arányszám, amelynek alapján a váltó árfolyamát lejárat előtt, ->leszámítoláskor kiszámítják. A megvásárolt váltóért a lejáratkor fizetendő teljes összegből a hátralévő futamidőre járó kamatot időarányosan levonják (diszkontálják).
A váltó árfolyama leszámítoláskor:
PV = (1J dt)C
PV=árfolyam
d=diszkontláb
t=hátralevő futamidő
C=váltóösszeg
A bankok az általuk leszámítoláskor alkalmazott ~at rendszeresen közzéteszik. ->viszontleszámítolási kamatláb

Scroll to Top