letéti jegy

1. Pénzintézetek által kibocsátható, a forrásgyűjtést szolgáló, pénzkövetelésről szóló értékpapír. A ~ kibocsátója kötelezettséget vállal arra, hogy a megjelölt összeget és annak kamatait a megjelölt módon – nem feltétlenül egy összegben – és időben megfizeti. Kamatának mértékét az MNB elnöke maximálhatja. Forgatható értékpapír, átruházása ->forgatmány útján történik. Kifizetését három éven belül be kell fejezni. A benne foglalt követelés a határidő lejártát követő tíz év után évül el. 2. certificate of deposit, CD, betétjegy: Az USA pénzpiacán a nem fölmondható, lekötött bankbetét átruházható, a piacon értékpapírként kezelt formája. Legrövidebb futamideje 14 nap, a leghosszabb meghaladhatja az egy évet. A százezer dollár fölötti, rövid lejáratú ~eknek jelentős piacuk alakult ki, az ennél kisebb értékűek és hosszabb futamidejűek azonban nehezen adhatók el. A Szövetségi Betétbiztosító a ~eket százezer dollár erejéig biztosítja a bank fizetésképtelensége esetén.

Scroll to Top