likviditási gyorsráta

Pénzügyi mutató, amely egy társaság fizetőképességét úgy jelzi, hogy készleteit – amelyek esetleg nem értékesíthetők megfelelő gyorsasággal – nem veszi figyelembe. A ~ így szigorúbb mérőszám, mint a ->likviditási ráta.
Likviditási gyorsráta = [ (forgóeszközök – készletek) / (rövid lejáratú kötelezettségek) ]
->pénzeszközarány

Scroll to Top