magán jelzálogpapír, private labeled security

Olyan ->jelzáloghitellel fedezett kötvény az amerikai jelzálogpiacon, amely mögött nem áll valamelyik ->GSE által biztosított állami garancia. Nem egyszer több jelzáloghitellel fedezett kötvény átcsomagolásával hozzák létre (->értékpapír-átcsomagolás). A ~ így a többi hasonló értékpapírnál jóval magasabb kockázatot hordoz. Ez némileg csökkenthető úgy, hogy biztosítás vásárolható rá (->monoliner). A ~k elterjedése jelentősen hozzájárult a 2007-ben kirobbant ú.n. subprime-válsághoz.

Scroll to Top