mérleg, vagyonmérleg

Egy vállalkozás vagyoni helyzetéről, adott időpontban pénzértékben készített kétoldalú kimutatás. Egyik oldala azt tünteti fel, hogy a vállalat rendelkezésére álló vagyonelemek milyen módon és milyen összetételben vannak elhelyezve (->eszközök), a másik pedig azt, hogy honnan származnak (->források). A két oldal összegének (~főösszeg) természetszerűleg azonosnak kell lennie. A vállalkozásoknak évente egyszer, az üzleti év (ami nem feltétlenül esik egybe a naptári évvel) végén az ->eredménykimutatással együtt kötelező elkészíteniük ~üket. A ~et az évi rendes közgyűlésen fogadják el a tulajdonosok, és be kell nyújtani a cégbíróságnak. ~et kell készíteni emellett a társasági szerkezet fontosabb változásai – összevonás, szétválás, átalakulás stb. – előtt év közben is. A ~adatok nyilvánosak.

Scroll to Top