minősített követelés

Várhatóan részben vagy egészében meg nem térülő, veszteséget okozó követelés. A pénzintézeteknek és befektetési vállalkozásoknak követeléseiket folyamatosan figyelemmel kell kísérniük, és a várható megtérülésüket minősíteniük kell. Eszerint problémamentes az a követelés, amely várhatóan megtérül, veszteséget nem okoz, tőke- és kamattörlesztési késedelme nem haladja meg a tíz napot és a fedezet piaci értéke eléri a követelés értékét. Átlag alatti az a követelés, amely várhatóan bizonytalan mértékű veszteséget okoz, illetve kockázata az adós vagyoni pénzügyi, jövedelmi helyzete miatt a szokásosnál magasabb, vagy a tőke-, illetve kamattörlesztés késése meghaladja a tíz napot, de kevesebb harminc napnál. Kétes követelés az, amelyről egyértelműen megállapítható, hogy veszteséget fog okozni, de annak mértéke a minősítés időpontjában még nem ismert, a törlesztési késés meghaladja a harminc napot, de kevesebb kilencven napnál, és a fedezet értéke kisebb a várható veszteségnél. Rossznak minősítendő az a követelés, amely értékének 70 százalékát várhatóan eléri a veszteség, az adós kötelezettségeit rendszeresen nem teljesíti, és annak többszöri felszólítás után sem tesz eleget, valamint ha ellene felszámolási eljárás indult. A ~ek után ->kockázati céltartalékot kell képezni.

Scroll to Top