monetáris konvergencia

az EU-n belüli fejletlenebb országok, pénzügyi stabilitásának felzárkózása a fejlettebbekhez. A ->Gazdasági és Monetáris Unióhoz való csatlakozás, az euró bevezetésének a feltétele. Ahhoz, hogy megvalósulhasson, a felzárkózó országokban érvényesülő infláció és a költségvetési hiány, valamint az általános kamatszint nem haladhatja meg jelentősen a fejlődőkét. Mivel ezt nehéz (egyes közgazdászok szerint lehetetlen) megvalósítani átmeneti növekedési áldozatok nélkül, ellentétben áll a ->reálkonvergencia megvalósításának törekvéseivel. ->maastrichti feltételek, ->konvergencia-program

Scroll to Top