Monetáris Tanács

a Magyar Nemzeti Bank döntéshozó szerve. Meghatározza a monetáris politika kereteit, ezen belül dönt az alapkamat, a tartalékráta (stb.) mértékéről. A kormánnyal egyetértésben megszabja az árfolyampolitika jellemzőit. Legalább öt, legfeljebb hét tagból áll. Tagja az MNB elnöke, alelnökei. További legfeljebb négy tagot a köztársasági elnök nevez ki hat évre. Ülésein a kormányt egy miniszter vagy annak egy meghatalmazottja képviseli.
A Monetáris Tanács tagjai (2008. decemberében):
– Simor András, az MNB elnöke
– Karvalits Ferenc, az MNB alelnöke
– Király Júlia, az MNB alelnöke
– dr. Bánfi Tamás
– dr. Bihari Péter
– Bihari Vilmos
– dr. Csáki Csaba
– dr. Hardy Ilona
– dr. Kopits György
– Neményi Judit
– dr. Oblath Gábor

Scroll to Top