nettó eszközérték

1. A ->befektetési alapok tulajdonképpeni saját vagyona, az alap ->portfóliójában lévő összes eszköz értéke, csökkentve az alap kötelezettségeinek értékével. A ->nyílt végű befektetési alapok naponta, a ->zárt végű befektetési alapok kéthetente kötelesek megállapítani és közzétenni a tőzsde hivatalos lapjában, valamint egy országos terjesztésű napilapban. Az értékpapíralapok a tőzsdén jegyzett értékpapírokat előző napi átlagárfolyamon, a tőzsdén kívül forgalmazott értékpapírokat pedig előző napi átlagáron veszik számításba. Az ingatlanalapok az ingatlanok értékének megállapításával független értékelő szervezetet bíznak meg. A ~ kiszámításakor az értékelés nem lehet három hónapnál régebbi. 2. Az ->IAS szerinti mérlegben a társaság tényleges értéke. Az összes ->eszközök és az ->idegen források különbsége.

Scroll to Top