névérték

Az értékpapírok alapértéke. ->Hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál a kölcsönadott tőke értékét fejezi ki, ->tagsági jogot megtestesítő értékpapíroknál pedig a részesedés mértékét. A piaci árfolyam szempontjából nincs jelentősége, csak az előbbieknél a kamatfizetés (hozamszámítás), az utóbbiaknál pedig az osztalékfizetés és a szavazati jog szempontjából.

Scroll to Top