névleges kamatláb

A kölcsönösszeg után egy évre fizetett ->kamatláb, függetlenül a kamatelszámolás gyakoriságától. ->effektiv kamatláb, ->nominális kamatláb, ->reálkamatláb, ->reáleffektiv kamatláb

Scroll to Top