opció lehívása

Az opciós jog érvényesítése, annak az üzletnek a végrehajtása, amire az ->opció vonatkozik. Értelemszerűen akkor kerül rá sor, ha az időközben bekövetkezett árfolyamváltozások ezt indokolják: ->eladási opció esetén akkor, ha az azonnali árfolyam az opció kötési áránál alacsonyabb, ->vételi opció esetén akkor, ha az azonnali árfolyam az opció kötési áránál magasabb. Nyereséget azonban csak akkor hoz az opció jogosultjának, ha az árkülönbség meghaladja a kifizetett ->opciós díjat. Az ->amerikai opció jogosultja lejáratig bármely időpontban élhet az ~val, az ->európai opció jogosultja csak a lejárat időpontjában.

Scroll to Top