Pénz és Tőkepiaci Állandó Választott Bíróság

A pénz és tőkepiacon keletkezett jogviták eldöntésére szolgáló választott bíróság. Hatásköre kiterjed hitelpiaccal, az értékpapírok forgalomba hozatalával, befektetési szolgáltatással, tőzsdei ügyletekkel, tőzsdei megbízásokkal, tőzsdei szabályzatokkal és az elszámolóház szabályzataival, valamint tevékenységével kapcsolatos jogvitákra. Legfőbb előnye az eljárási határidők rövidsége, valamint a határozatok azonnali végrehajthatósága nemcsak a Magyar Köztársaság határain belül, hanem a New York-i Egyezménynek köszönhetően az abban részes államok joghatósága alatt is.

Scroll to Top